Лабораторна робота № 5

Тема: "Робота з таблицями у текстовому процесорі MS WORD 2007"

Мета: навчитися працювати з таблицями у середовищі текстового процесора MS WORD 2007; розвивати вміння роботи з текстовим процесором, розвивати інтерес до інформатики; виховувати культуру користувача ПК.

Хід роботи:

1. Вивчити тему № 6 даного методичного посібника.

2. Вибрати завдання згідно варіанту.

3. Виконати завдання у середовищі текстового процесора MS WORD 2007.

Завдання:

1. Оформити таблицю 1 згідно варіанта завдання.

2. Оформити "шапку" як заголовок таблиці.

3. Скопіювати таблицю 1 і назвати її таблиця 2.

4. У таблиці 2:

ü змінити ширину стовпця 1;

ü додати стовпчик n +1;

ü видалити рядки, що відмічені символом "*";

ü висоту рядків, що відмічені символом ">" задати 2 см; зміст рядка виділити напівжирним шрифтом, вирівняти по вертикалі і центру.

5. Відсортувати зміст таблиці 2 по вказаному в індивідуальному завданні ключу.

6. В таблицю 2 додати рядок, в який записати будь - яку формулу для підрахунку числових значень.

7. Скопіювати таблицю 1 і назвати її таблиця 3. Перетворити таблицю 3 у текст (роздільник - див. варіанти завдань)

Варіант 1

1. Сформувати таблицю:

2. Відсортувати кожний відділ за табельним номером.

3. Роздільник *.

Варіант 2

1. Сформувати таблицю:

2. Відсортувати за місцезнаходженням.

3. Роздільник +.

Варіант 3

1. Сформувати таблицю:

2. Відсортувати за таб №.

3. Роздільник :

Варіант 4

1. Сформувати таблицю:

2. Відсортувати по кожному району за ФІО.

3. Роздільник табуляція.

Варіант 5

1. Сформувати таблицю:

2. Відсортувати кожний участок по фамілії.

3. Роздільник ;

Варіант 6

1. Сформувати таблицю:

2. Відсортувати матеріали на кожний виріб по назві.

3. Роздільник !

Варіант 7

1. Сформувати таблицю:

2. Відсортувати в кожній групі марка + модель3. Роздільник +

Варіант 8

1. Сформувати таблицю:

2. По кожному розділу відсортувати записи по індексам

3. Роздільник *

Варіант 9

1. Сформувати таблицю:

2. В кожній секції відсортувати за страна + Ф.И.О.

3. Роздільник табуляція

Варіант 10

1. Сформувати таблицю:

2. Учнів кожного класу впорядкувати за фамілією і адресою

3. Роздільник !

Варіант 11

1. Сформувати таблицю:

2. В кожній групі сортувати записи за диск + ім'я файлу

3. Роздільник табуляція

Варіант 12

1. Сформувати таблицю:

2. За кожною маркою автомобіля відсортувати записи по індексам

3. Роздільник ;

Варіант 13

1. Сформувати таблицю:

2. В кожній секції впорядкувати за спеціальність + Ф.І.О.

3. Роздільник табуляція

Варіант 14

1. Сформувати таблицю:

2. В кожному залі впорядкувати за страна + Ф.І.О.

3. Роздільник табуляція

Варіант 15

1. Сформувати таблицю:

2. Впорядкувати кожний участок по фамілії;

3. Роздільник +.


6092480648847270.html
6092566710690727.html
    PR.RU™