Гранично допустимі параметри повітря в сховищах

П а р а м е т р и В районах з tн<25°С В районах з tн>25°С
Чиста вентиляція Фільтровен-тиляція Регенерація Чиста вентиляція Фільтровен-тиляція Регенерація
Температура, °С 27-28 29-30 До 31 28-30 30-31 До 32
Відносна вологість, % 80-85 До 90 До 90 75-90 До 90 До 90
Ефективна температура, °С 29,5 30,5
Вміст кисню, % 19-20 18-19 19-20 18-19
Вміст вуглекислого газу, %

Таблиця 5.7

Норми подачі повітря в сховище

Розрахункові параметри зовнішнього повітря Кількість повітря на одну людину, м3/г
Температура, °С Тепловиділення, ккал/г При режимі чистої вентиляції При режимі фільтровентиляції
До 20 До 10,5
20-25 10,5-12,5
25-30 12,5-14 Розрахунком (до 8)
Більше 30 Більше 14

Таблиця 5.8

Розрахункові значення тепло-, волого- і газовиділення одною людиною в сховищі (стан покою)

Найменування Одиниця виміру Розрахункова величина
Тепловиділення ккал./год.
Волого виділення г/год.
Виділення вуглекислого газу л/год.
Використання кисню г/год.

В систему вентиляції входять окремі забірні канали повітря для різних режимів, проти вибухові устрої з розширювальними камерами, що встановлюються на забірних і витяжних каналах, фільтри проти пилу, фільтри-поглиначі, вентилятори, розвідна система, герметичні клапани, витяжний канал (в сховищах, які обладнані для роботи в режимі повної ізоляції, окрім того засоби регенерації) і теплоємний фільтр (табл.5.9-5.11).

Таблиця 5.9

Основні характеристики фільтрів-поглиначів

Характеристика Фільтри-поглиначі
ФП-100У ФП-100/50 ФП-300-69 ФПУ-200
Продуктивність за повітрям, м3/г
Аеродинамічний опір, мм вод. ст.
Діаметр корпусу, мм
Висота корпусу, мм
Діаметр вхідних отворів, мм

Таблиця 5.10Характеристика масляного фільтра типу “РЕКК”

Показники Модель “Б” Модель “М”
Продуктивність за повітрям, м3/г
Аеродинамічне опір, мм вод.ст.
Коефіцієнт очищення при фракційному складі пилі більше 10 мк, %
Габаритні розміри, мм 520х520х100 520х520х50
Кількість сіток

Таблиця 5.11

Основні характеристики регенеративної установки

РУ - 150 / 6

Основні характеристики Показники
Продуктивність по СО2 і О2 Одна установка на 150 чол.
Час роботи комплекту Не менше 7 годин
Номінальний розхід повітря, м3/год. 150-225
Маса, кг До 5о
Займана площа, м2 Не більше 600
Габаритні розміри (довжина/ширина/висота), мм 1555х840х1785
Площа, м2 (що необхідна для обслуговування при експлуатації) Не менше 9,6
Максимальна температура повітря, що виходить із регенеративних патронів, °С До 200
Комплектація: Ящиків з патронами РП-2 Ящиків з деталями Ящиків з інструментом Ящиків з рамою

Таблиця 5.12


6093216109749494.html
6093355016191309.html
    PR.RU™