International Committee of the Red Cross

www.icrc.org

МКЧХ – гуманітарна організація з особливим статусом, що здійснює свою діяльність у всьому світі виходячи із принципу нейтральності та неупередженості. Налає захист та допомогу потерпілим у збройних конфліктах та під час внутрішніх безладів, є складовою частиною Міжнародного Руху Червоного хреста та Червоного Півмісяця.

МКЧХ разом із національними товариствами Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, об’єднаними в Міжнародну Федерацію товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, разом складають Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Є незалежною та нейтральною організацією; юридичною особою і відповідності до Швейцарського законодавства.

Не є міжнародною чи міжурядовою організацією в юридичному значені. Однак визнання її у важливих міжнародних договорах надає їй привілегії та імунітети, які прирівнюються з такими як для ООН: ніяких податків; недоторканність документів; імунітет від судочинства.

Мандат/повноваження організації на надання захисту жертвам збройних конфліктів отриманий і закріплений у чотирьох Женевських конвенціях 1949 року і Додаткових протоколах до них 1977 року - гідних продовжувачів першої Женевської конвенції 1864 року.

Представництва розмішені у понад 80 країнах світу.

Заснована у 1863 році швейцарцем Андрі Дюнаном.

У 1884 році відбулась перша міжнародна Конференція МКЧХ.

Штаб-квартира знаходить в Женеві, Швейцарія.

Його емблемою є червоний хрест на білому тлі. Його девіз - "Inter arma caritas" ("Милосердя на полі брані"). Він також слід девізу "Per humanitatem ad pacem" ("Через гуманізм до миру").

Діє на підставі статуту від 24 червня 1998 року.

Членство: до членів МКЧХ можуть бути кооптовані гшромадяни Швейцарії, число членів комітету — від 15 до 25. МКЧХ маж право обирати почесних членів.

Принципи МКЧХ:

· Гуманність

· Неупередженість

· Нейтральність

· Незалежність

· Добровільність

· Єдність

· Універсальність

Роль МКЧХ полягає в наступному:

а) відстоювати і поширювати Основоположні принципи Руху: гуманність, неупередженість, нейтральність, незалежність, добровільність, єдність і універсальність;

б) визнавати кожне нове або реорганізоване Національне товариство, яке задовольняє всім умовам визнання, викладеним у Статуті Руху, а також повідомляти іншим товариствам про факт визнання;

в) виконувати завдання, покладені на нього Женевськими конвенціямі3, сприяти точному дотриманню положень міжнародного гуманітарного права, застосовуваного під час збройних конфліктів, і приймати будь-які скарги щодо передбачуваних порушень цього права;

г) в якості нейтрального установи, чия гуманітарна діяльність в основному здійснюється під час міжнародних та інших збройних конфліктів, а також під час внутрішніх заворушень і хвилювань, намагатися завжди забезпечувати захист і допомогу жертвам таких подій і їх прямих наслідків як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення;

д) забезпечувати діяльність Центрального агентства з розшуку, передбаченого Женевськими конвенціями;


е) в передбаченні збройних конфліктів приймати участь у навчанні медичного персоналу та підготовці медичного обладнання у взаємодії з Національними товариствами, військовими і цивільними медичними службами та іншими компетентними органами;


ж) роз'яснювати положення міжнародного гуманітарного права, застосовуваного в період збройних конфліктів, і поширювати знання про нього, а також готувати його розвиток;


з) здійснювати повноваження, покладені на нього Міжнародною конференцією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (Міжнародною конференцією).

До завдань МКЧХ входять:

- відвідування військовополонених, а також цивільних осіб, затриманих у зв'язку з конфліктом;
- розшук зниклих без вісти;
- організація обміну листами між членами родин, розлучених у результаті конфлікту;
- возз’єднання розлучених родин;
- надання продовольства, води і медичної допомоги цивільним особам, що позбавлені найбільш необхідного;
- поширення знань про Міжнародне гуманітарне право і контроль за дотриманням його норм;
- звернення уваги громадськості на порушення гуманітарного права та сприяння його розвиткові.

СТРУКТУРА:
• Асамблея(верховний орган управління, формулює його політику, визначає основні завдання та стратегічні плани, приймає бюджет і фінансові звіти. Деякі зі своїх повноважень Асамблея передає Раді Асамблеї. До її складу входять члени МКЧХ. Всі питання вирішуються на її засіданнях колегіально. Президентом і віце-президентами Асамблеї є президент і віце-президенти МКЧХ.)
• Рада Асамблеї (є допоміжним органом Асамблеї, якому вона передає деякі зі своїх повноважень. Він готує порядок денний для засідань Асамблеї, виносить рішення з питань, що входять в його компетенцію, зокрема, з питань стратегічного характеру, що стосуються загальної політики фінансування, кадрової та інформаційної політики, а також забезпечує зв'язок між Директоратом та Асамблеєю, яку він систематично інформує про своєї діяльності. До його складу входять п'ять членів, що обираються Асамблеєю. Очолює Раду Асамблеї президент МКЧХ)
• Президент і його заступники (забезпечують діяльність Асамблеї, Ради Асамблеї і несуть відповідальність за зовнішні зв'язки МКЧХ; в тісній співпраці з генеральним директоратом, вирішує завдання гуманітарної дипломатії МКЧХ. На внутрішньому рівні, він стежить за згуртованістю колективу та планомірною роботою і розвитком організації.)


6094937755428361.html
6094987602222453.html
    PR.RU™