E. аурудың шығу себебі, басталған мерзімі туралы қысқаша сұрақ, анкета.

C. 2

D. 1

E. 5

4. Дәрігер дегеніміз кім?

A. адамдар;

B. мамандар;

C. медициналық және ветеринариялық жоғарғы білімді маман;

D. емші

E. орта білімді, мамндандырылған медицина қызметкері:

5. Дәрігердің негізгі міндеті?

A. халықтың денсаулығын сақтауда адәл ниетпен қызмет ету;

B. дәрігер құпиясын сақтау;

C. науқас адам алдында коммуникативтік дағдыларын дұрыс қолдану;

D. науқасты мүмкіндігі барыншы тез жазылуына қызмет көрсету;

E. барлығы дұрыс.

6. Медицина қызметкерлері құқық бұзған жағдайда:

A. әкімшілік жазаға;

B. қудалауға;

C. жұмыстан босатыуға;

D. әкімшілік және заңға сәйкес қылмыстық жауапкершілікке;

E. ҚР заңдары бойынша қылмыстық жауапкершілікке.

7. Дәрігер науқастан анкеталық деректерді қай кезде жинайды:

A. емделіп болған соң;

B. емделу барысында;

C. науқастың шешімінен соң;

D. ең алғаш келгенде;

E. процедуралық емдеу ісін жүргізген соң.

8. Науқасқа дәрі – дәрмек берместен бұрын қандай іс - әрекет жасалады?

A. науқас шағымын айтады;

B. препаратқа қарсы әсері бар немесе жоғы анықталады;

C. процедуралық емдеуісі жүргізіледі;

D. диагноз қойылады;

E. ауруханаға жатқызылады.

9. Науқасқа не істеу керек екендігін ғана үйрететін дәрігер?

A. белсенді;

B. белсенді емес;

C. информативті;

D. интерпрестивті;

E. дұрыс жауап жоқ.

10. Вербальды емес коммуникацияның неше түрі бар?

A. бес;

B. екі;

C. алты;

D. үш;

E. төрт.

11. Пациенттер мінез – құлықтарына қарап бірнеше түрге бөлінеді. Соның ішінде уайымшыл науқас:

A. сангвиник;

B. холерик;

C. меланхолик;

D. флегматик;

E. дұрыс жауабы жоқ.

12. Дәрігер науқасқа не керек екендігін немесе не істеу керек екендігін ғана үйретеді. Пациент оның ойынсыз ештеңе қабылдай алмайды. Бұл қай типтегі дәрігер?

A. адекватты;

B. информативті;

C. активті;

D. белсенді емес;

E. немқұрайлы.

13. Компетенттіліктің барлық түрдегі табыстарына жатпайды:

A. коммуникативті;

B. интерактивті;

C. перспективті;

D. кәсіби;

E. дұрыс жауабы жоқ.

14. Коммуникативті мәдениетке жатқызуға болмайды?

A. шығармашылық ойлау;

B. сөйлеу мәдениеті;

C. жестер мен қимыл арқылы;

D. дәрігер пациентке өз осалдығын білдіру;

E. дұрыс жауабы жоқ.

15. Вербальді коммуникацияға жатады?

A. кинесика;

B. паралингвистика;

C. проксемика;

D. коммуникатордың аррецепинтті ұғынуы;

E. визуальды қатынас.

16. Кәсіби деформацияның тұлғада қанша түрі қарастырылады?

A. 1

B. 3

C. 6

D. 4

E. 2

17. Кәсіби деформация қандай тұлғада болады:

A. жас табиғи дарындылығына байланысты;

B. кез – келген кешенді жұмысты орындау;

C. кәсіптік қалыптасқаннан кейін барысында;

D. жүйелі түрде кәсіби біліктілікті жоғарылатуы;

E. жүре пайда болады.

18. Кәсіби деформацияның пайда болу себебі:

A. ағзаның қажуы, төмен жалақы;

B. көп ұйықтаудан;

C. қызметінің өсуінен;

D. әлеуметтік жағдайына байланысты;

E. дұрыс жауап жоқ.

19. Тәжірибенің көрсетуі бойынша жас дәрігердің үш профессионалдың кезеңі бар. Соның алғашқысын көрсетіңіз:

A. өз жұмысындағы қателіктерді сезіну;

B. дәрігер қойған диагнозын қайта тексеру;

C. өз ісіне сенімсіздік, науқас алдында беделін түсіріп алу;

D. өзінің шешіміндегі, яғни диагноз қоюдағы сенімсіздік;

E. сырқат тарихына көңіл бөлмеу.

20. Альтуристік қатынастың бағыты неде?

A. дәрігердің ойы, іс - әрекеті тек жақсылыққа, қай жағдайда да жәрдем ету;

B. дәрігерлер өз қажеттілігін қанағаттандыруда бірін – бірі керек ету;

C. дәрігерлер арасында дамитын әлеуметін – психологиясының орта сипатының ауысуы.

D. дәрігер қатынасының орнығуы;

E. дәрігерлердің жас деңгейіне байланысты қатынас жасау.

21. Қарым – қатынастағы барьерлерге жатпайды - :

A. айтылатын ойдың бір – бірімен үйлесуі;

B. уақыттың жетіспеуі;

C. дәрігердің жеке басының уайымы;

D. дәрігердің білімсіздігі;

E. науқастың мазасыздығы, тынымсыздығы.

22. Коммуникация кімнің арасындағы қарым – қатынас?

A. науқас пен науқастың;

B. науқас пен дәрігердің;

C. дәрігер мен дәрігердің;

D. адамдардың;

E. әр санадағы әріптестердің

23. Дәрігер науқас үшін психотерапевт болуы қажет пе?

A. жоқ;

B. ия;

C. білмеймін;

D. жоқ, ия;

E. жоқ, ия, білмеймін.

24. Интервью:

A. аурудың тек шығу себебі;

B. дәрігерлердің арасындағы сұхбат;

C. науқаспен психологиялық қарым – қатынас;

D. қысқаша сауал;

E. аурудың шығу себебі, басталған мерзімі туралы қысқаша сұрақ, анкета.

25. Мынандай сөздер өз дәрігеріне деген сенімділікті төмендетеді:

A. адамгершілік;

B. жұмысқа қабілеттілігі « не болатынын көрейік » деген сөзі;

C. науқастарға тез шешім қабылдату, науқастың сауығу уақыты;

D. дәрігердің біліктілігі;


6099173142528634.html
6099261378358725.html
    PR.RU™