Поняття, ознаки, зміст і визначення права

План

1. Праворозуміння та його значення для процесу права

1.1. Право в загальному розумінні

1.2. Право як природне явище

1.3. Об’єктивне і суб’єктивне право

1.4. Сутність права як сукупність найбільш важливих, вирішальних, стійких властивостей і відносин цього явища

1.5. Право як регулятор суспільних відносин

1.6. Теорія природного права

1.7. Історична школа права

1.8. Позитивістська і нормативістська теорія права

1.9. Психологічна теорія права

1.10. Соціологічна теорія права

1.11. Матеріалістична (класова) теорія права

2. Поняття та ознаки права

2.1. Вираження міри свободи, рівності та справедливості

2.2. Нормативність права

2.3. Формальна визначеність права

2.4. Системність права

2.5. Вольовий характер права

2.6. Загальнообов’язковість права

2.7. Державна забезпеченість, гарантованість права, аж до примусу

Праворозуміння та його значення для процесу права

Розпочинаючи до визначення поняття права, ми повинні знати, що йтиметься не про безпосередньо-соціальне, а про юридичне право, не про природне, а про позитивне право, тобто про право, виражене в законах, інших джерелах, які є результатом цілеспрямованої вольової діяльності законодавців, суддів, самих суб'єктів права. Відокремлюючи позитивне право від природного, слід зважувати й на те, що юридичні норми можуть бути одночасно втіленням природного права, носієм природно-правових цінностей. Коротше це можна сказати так: «позаконодавче» (природне) право може стати і стає «законодавчим».

Отже, ми розглядатимемо, головним чином, «законодавче» право, юридичне право, позитивне право, котре є волевиявленням держави, полягає у регулюванні суспільних відносин за допомогою норм і забезпечується її примусовою силою.


6099640978060942.html
6099695180351705.html
    PR.RU™