Фотометрія.Сила світла.Яскравість.Світловий потік.Закони освітленості.норми освітленості.

Квантова природа світла.Корпускулярно-хвильовий дуалізм.Явище фотоефекту.

Квантова оптика-розділ вчення про світло,в якому вивчається дискретний

характер випромінювання,розповсюдження і взаємодії світла з речовиною.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм.Світло завжди має як хвильові так і квантові властивості,але в одних випадках більш виразно виражаються хвильові власті(інтерференція,дифракція),а в інших квантові властивості(фотоефект).У цьому і полягає явище корпускулярно-хвильового дуалізму.

Фотоефект-явище взаємодії світла з речовиною,в результаті чого енергія передається електронам речовини.для твердих і рідких тіл розрізняється зовнішній та внутрішній фотоефект.При зовнішньому фотоефекті поглинання фотонів супроводжується ви літом електронів за межі тіла.при внутрішньому фотоефекті електрони,що вирвані з атомів,молекул або іонів,зал ишаються у середині речовни,але змінюють енергії електронів.У газах фотоефект полягає в явищі фотоіонізації-вириванні електронів з атомів й молекул газу під дією світла.

Основні досліди фотоелектричного ефекту

Метал випускає під дією світла електрони що можуть створювати електричний струм.Заряджені частинки,що вириваються світлом,прискорюються напругою у 100.000 V і летять у вигляді променів(пучки) на екрані,що світиться.Магнітне поле впливає на них так само,як на катодний промінь.Їх можна відхилити в строну постійним магнітом чи звести в пляму,що яскраво світиться надівши соленоїд зі струмом.

Фундаментальна стала

H=6.62*10-34 Вт*с2

Рівняння фотоефекту

eU=h(V-Vg)

з нього можна вивести такі наслідки:

1. hV означає кінетичну енергію електронів у середині опромінює мого тіла.Електрони отримують її від світла в елементарному акті поглинання.

eU=hV

тобто енергія світда поглинається окремими порціями що залежать від V частоти.Елементарна порція енергія hV-називається квантом світла.

2.hVg ,що залежить від речовини,має лише другорядне значення.Вона визначає втрату енергії при виході через поверхню тіла.


6101080568327288.html
6101192781978738.html
    PR.RU™