PПримітка: більш детально див. п. 5.1.1. цієї Інструкції.  

PПримітка: більш детально див. п. 5.1.1. цієї Інструкції.

«Департамент»

Необхідно зазначити реальну назву відділу або структурного підрозділу в якому працює Користувач ЄДЕБО §згідно штатного розкладу (цією інформацією детально володіє начальник відділу кадрів/інспектор з кадрів установи, в якій працює Користувач ЄДЕБО).

«Посада»

Необхідно зазначити реальну посаду Користувача ЄДЕБО §згідно штатного розкладу (цією інформацією детально володіє начальник відділу кадрів/інспектор з кадрів установи, в якій працює Користувач ЄДЕБО).

«Email»

Необхідно вказати особисту адресу електронної пошти Користувача.


OВАЖЛИВО! Адреса електронної пошти має наступний формат – NAME @ SERVER, де «NAME» - це ім'я користувача або текст, який передує символу @, слово «SERVER» - назва домену або вузла (поштового сервера), на якому зареєстрована електронна пошта Користувача ЄДЕБО (там знаходяться всі адресовані ЙОМУ повідомлення).

«Службовий телефон»

Вкажіть телефон відділу/структурного підрозділу в якому працює Користувач ЄДЕБО. Якщо у відділі відсутній телефон, необхідно вказати номер телефону керівника навчального закладу/установи або номер телефону секретаря. Обов’язково потрібно вказати код населеного пункту.

(приклад 0459565423, де 04595 – код населеного пункту).

«Мобільний телефон»

Вкажіть особистий номер мобільного телефону Користувача ЄДЕБО. Обов’язково потрібно вказати код оператора мобільного зв’язку.

(приклад 0509565423, де 050 – код оператора мобільного зв’язку).

«Нотатки»

Заповнюється за необхідності.

Після внесення всіх даних нового Користувача ЄДЕБО картка матиме наступний виглядã

5.2.3.3. Натисніть ЛКМ8 в картці (Додавання нового користувача). В таблиці «Користувачі» з’явиться рядок з особистими даними нового Користувача.


PПримітка: Якщо Адміністратору (відповідальній особі) необхідно додати декілька нових користувачів, то система дозволяє створити спочатку облікові записи для нових користувачів в таблиці «Користувачі», шляхом заповнення їх особистих даних в картках «Додавання нового користувача» для кожного користувача, а вже потім створювати пару документів (Заявку на генерацію ключів та Наказ про закріплення користувачів) в таблиці «Верифікація» для завантаження сканованих копій відповідних документів.

5.2.3.4. Натисніть ЛКМ8 на робочій панелі таблиці «Верифікація» і оберіть рядок Заява на первинну генерацію ЛКМ8

5.2.3.5. Після натискання ЛКМ8, в рядку Заява на первинну генерацію, відкриється вікно зі способами відправки пароля для архіву з сертифікатами користувача. Необхідно обрати спосіб відправки – Лист на email.

5.2.3.6. Натисніть ЛКМ8 Після цього в таблиці «Верифікація» створиться пара документів: Заявка на генерацію ключів та Наказ про закріплення користувачів.


Завантаження сканованої копії Заяви на генерацію ключів

(пп. 5.2.3.7. – 5.2.3.12.)

5.2.3.7. Натисніть ЛКМ8 один раз в рядку Заявка на генерацію ключів. Він повинен стати іншого (при стандартних налаштуваннях – помаранчевого) кольору.

5.2.3.8.Впевнившись, що рядок виділений («підсвічений» помаранчевим кольором) натисніть ЛКМ8 на робочій панелі таблиці «Верифікація».

5.2.3.9.Відкриється вікно Додати сторінки

5.2.3.10. Натисніть ЛКМ8 (вибір файлу) та додайте/оберіть файл, який містить скановану копію Заяви на генерацію ключів.

Примітка: Якщо Заява на генерацію ключів містить декілька сторінок (декілька файлів), для завантаження всіх необхідних файлів натисніть ЛКМ8

5.2.3.11. Натисніть ЛКМ8


5.2.3.12. Натисніть ЛКМ8
(скановану копію Заяви на генерацію ключів завантажено).

Завантаження сканованої копії Додатку до Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО

(пп. 5.2.3.13 – 5.2.3.21)

5.2.3.13. Натисніть ЛКМ8 в рядку Заявка на генерацію ключів.


5.2.3.14. Відкриється вікно для завантаження сканованої копії Додатку до Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО.

5.2.3.15. Натисніть ЛКМ8

5.2.3.16. Відкриється вікно Зміна скану для …â

5.2.3.17. Натисніть ЛКМ8 (вибір файлу) та додайте/оберіть файл, який містить скановану копію Даних Користувача ЄДЕБО (лицьова сторона Додатку до Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО).

5.2.3.18. Натисніть ЛКМ8

5.2.3.19. Натисніть ЛКМ8 (вибір файлу) та додайте/оберіть файл, який містить скановану копію Згоди на обробку персональних даних Користувача ЄДЕБО (зворотна сторона Додатку до Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО).

5.2.3.20 Натисніть ЛКМ8

5.2.3.21. Натисніть ЛКМ8 (скановану копію Додатку до Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО завантажено).
При цьому у стовпці «Скан» з’явиться запис

OВАЖЛИВО! Якщо ж Вам, з якихось причин, необхідно замінити вже завантажений Додаток до Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО (лицьову або зворотну сторону) повторіть пункти 5.2.3.13 – 5.2.3.21. При цьому пам’ятайте, що Додаток до Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО – це один документ, який складається з двох сторінок (лицьова – Дані Користувача ЄДЕБО, зворотна – Згода на обробку персональних даних Користувача ЄДЕБО), тому і завантажувати/змінювати одночасно необхідно обидві сторінки (спочатку лицьову сторону, а потім зворотну, і не інакше§).

Завантаження сканованої копії Наказу про закріплення користувачів

(пп. 5.2.3.22 – 5.2.3.27)

5.2.3.22. Натисніть один раз ЛКМ8 в рядку Наказ про закріплення користувачів. Він повинен стати іншого (при стандартних налаштуваннях – помаранчевого) кольору.

5.2.3.23. Впевнившись, що рядок виділений («підсвічений» помаранчевим кольором) натисніть ЛКМ 8 на робочій панелі таблиці «Верифікація».

5.2.3.24. Відкриється вікно Додати сторінки

5.2.3.25. Натисніть ЛКМ8 (вибір файлу) та додайте/оберіть файл, який містить скановану копію Наказу про закріплення користувачів.

PПримітка: Якщо Наказ про закріплення користувачів містить декілька сторінок (декілька файлів), натисніть ЛКМ8 для завантаження всіх необхідних файлів.

5.2.3.26. Натисніть ЛКМ8

5.2.3.27. Натисніть ЛКМ8 (скановану копію Наказу про закріплення користувачів завантажено).

Переведення Заявки на генерацію ключів та Наказу про закріплення користувачів зі статусу «Новий» в статус «Потребує верифікації»

5.2.3.28. Після того як скановані копії необхідних документів завантажено, Заявку на генерацію ключів та Наказ про закріплення користувачів необхідно перевестиR зі статусу «Новий» в статус «Потребує верифікації».

Для цього необхідно:

· натиснути один раз ЛКМ8 в рядку Заявка на генерацію ключів (він повинен стати в стандартних налаштуваннях помаранчевого кольору);

· натиснути ЛКМ8 на робочій панелі таблиці «Верифікація»;

· натиснути ЛКМ8 один раз в рядку Наказ про закріплення користувачів (він повинен стати в стандартних налаштуваннях помаранчевого кольору);

· натиснути ЛКМ8 на робочій панелі таблиці «Верифікація»;


Після цих дій пара документів перейде зі статусу «Новий» в статус «Потребує верифікації».

5.2.3.29. Існує і інший спосіб для переводу документів зі статусу «Новий» в статус «Потребує верифікації»

· Натисніть ЛКМ8 на напис Заявка на генерацію ключів. Відкриється вікно в якому буде завантажена Вами сканована копія документуä.

· Натисніть ЛКМ8 . Заява перейде в статус «Потребує верифікації».


Для переводу Наказу про закріплення користувачів в статус «Потребує верифікації» необхідно повторити аналогічні дії:

· Натисніть ЛКМ8 на напис Наказ про закріплення користувачів. Відкриється вікно в якому буде завантажена Вами сканована копія документуä.

· R CnUC2SrWxDaxRq6lJPbfV121y8sc7j1TrCbTszOOrrMk4WEhgCHVVnfUSNhu3u+XwJxXpFVvCSXM 6GBVXl8VKtf2Ql94rnzDQgm5XElovR9yzl3dolFuYQekcDvY0Sgf4thwPapLKDc9j4RIuVEdhYVW DfjSYn2sTkbCnXjbzno9H5Ls+Ln7fv2YY59VUt7eTM9PwDxO/g+GX/2gDmVw2tsTacf6kLM0DaiE pUiABeAxSWJgewlRFMfAy4L/f6H8AQAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAAT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/W AAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALtGWGFE AgAAMwQAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9Eb2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAMOw HfniAAAACgEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAngQAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMA AACtBQAAAAA= " adj="10798,101554,-32706" strokecolor="red" strokeweight="1pt"> Натисніть ЛКМ8 . Наказ перейде в статус «Потребує верифікації».

PПримітка:

Натиснувши ЛКМ8 у Користувача є можливість переглянути історію верифікації документу (хто завантажував документ, хто верифікував або перевів документ в статус «Не верифіковано» і з яких причин).

Крім цього, в нижньому лівому куті вікна (як для Заяви, так і для Наказу) розміщена панель,ä за допомогою якої можна повернути скановану копію документу або видалити помилково завантажені сторінки та провести інші необхідні дії. При видаленні

U BUIiVGLrxtMkajwOsdsmf49ZwXJmju6cm29G07EzDq61JGExF8CQKqtbqiXsPl9nKTDnFWnVWUIJ EzrYFNdXucq0vdAHnktfsxBCLlMSGu/7jHNXNWiUm9seKdwOdjDKh3GouR7UJYSbjkdCrLlRLYUP jerxqcHqWJ6MhDvxspv023SIk+P71/fzdlr6pJTy9mZ8fADmcfR/MPzqB3UogtPenkg71klIF8tA hr2I74EFIEmjFbC9hCiOV8CLnP+vUPwAAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhALaDOJL+AAAA4QEA ABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAOP0h /9YAAACUAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAvAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEAbfjy qEUCAAAzBAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAuAgAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEA bbcIE+MAAAAKAQAADwAAAAAAAAAAAAAAAACfBAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA 8wAAAK8FAAAAAA== " adj="10793,-27208,-44515" strokecolor="red" strokeweight="1pt"> сторінок документ повинен бути в статусі «Новий» (для цього натисніть ЛКМ8 ).

Верифікація документів

Документи верифікуються (переводяться зі статусу «Потребує верифікації» в статус «Верифіковано») §тільки Розпорядником ЄДЕБО (ДП «Інфоресурс»), за умови відповідності їх встановленим зразкам, які розміщенні на сайті ДП "Інфоресурс" http://www.inforesurs.gov.ua/0 в пункті 6.1.6 "Договори та бланки документів" за посиланням1: http://www.inforesurs.gov.ua/dogovoru.html

%Крім цього, оформлення документів повинно відповідати вимогам:

Ø Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 1(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF/page);

Ø Інструкції з діловодства в Міністерстві освіти і науки України, затвердженої наказом МОН України від 09.04.2013 № 424
1(http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/1454-);

Ø ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів"
1(http://www.gerelo.dp.ua/index/info_dstu_4163-2003.html).

Після верифікації документів Заявка на генерацію ключів та Наказ про закріплення користувачів перейдуть зі статусу «Потребує верифікації» в статус «Верифіковано». Відповідно, обліковий запис нового Користувача в ЄДЕБО - верифіковано (зареєстровано) це означає, що Користувач отримав індивідуальні параметри доступу до ЄДЕБО.


6292199071972721.html
6292253614414246.html
    PR.RU™